Privacy

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Garage De Coninck, Dendermondesteenweg 800, 9070 Destelbergen. Deze gegevens worden louter gebruikt in het kader van klantenadministratie en marketing. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Garage De Coninck via het contactformulier. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die niet volledig of onjuist zouden zijn. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.