Privacy policy

De Coninck hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe deze verwerkt worden.

De Coninck volgt daarbij de wetgeving van de Algemene Verordening gevensbescherming.

Hoe doen we dat concreet?

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Om uw bestelling of info aanvraag bij De Coninck te kunnen verwerken.

Wat doen we met deze gegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens die je ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt.

Hoelang bewaren we deze persoonlijke gegevens?

Als algemene regel hanteren we dat de gegevens zolang in onze database bewaard worden als de database aankan. We plannen pas een grote opkuis als onze database zou lijden onder de hoeveelheid data.

Alle gegevens noodzakelijk voor de facturatie in onze boekhouding moeten wij wettelijk gezien minstens 7 jaar bijhouden.

Worden mijn gegevens op een veilige manier bewaard?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Onze medewerkers zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat kan ik zelf doen met betrekking tot mijn gegevens?

Je kan te allen tijde je persoonlijke gegevens inkijken en eventueel laten verbeteren.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart mee te sturen of te laten antwoorden op enkele vragen met betrekking tot je persoonsgegevens.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je daarover meteen contact met ons op te nemen.

Bovendien heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (vanaf 25.05.2018 ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’ genaamd). Dat is de toezichthoudende autoriteit op het vlak van privacybescherming.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten kan je het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: https://www.privacycommission.be/burger/acties/klacht-indienen

Daarnaast heb je ook in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je niet langer op de hoogte wil zijn van ons aanbod en diensten. Tot slot kun je ook vragen om jouw gegevens te verwijderen. Je kunt al deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@toyotaonderdelen.be. De Coninck houdt zich er aan om steeds binnen de maand te antwoorden.

Nog vragen of opmerkingen?

Garage De Coninck Gabriel
Dendermondesteenweg 800
9070 Destelbergen


info@toyotaonderdelen.be
Ondernemingsnummer: BE0643068032

Algemene voorwaarden

Garage De Coninck Gabriel hierna te noemen , is gevestigd in Destelbergen  en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gent .

1. Assortiment 
Garage De Coninck /onderdelen verkoopt aan particulieren en bedrijven.
Alle prijzen zoals vermeld op de site zijn onder voorbehoud. Wij zijn niet verplicht om te leveren indien prijzen  fout zijn vermeld; u krijgt zo spoedig mogelijk bericht indien er sprake is van een onjuiste prijs. 
Wij garanderen werking van de producten, zie onze garantie regeling. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schade (direct /indirect) ontstaan door het disfunctioneren van de producten. In gevallen waarbij onze aansprakelijkheid tegenstrijdig is aan de wettelijke aansprakelijkheid, is de wettelijke aansprakelijkheid bepalend.

2. Privacy 
De gegevens die van u bij ons bekend zijn zullen niet met derden gedeeld worden. Bij ons bekende gegevens worden verzameld uit naar ons verzonden e-mails en door telefonisch contact met u. Uitzondering op het niet verspreiden van uw gegevens is wanneer contact is met uw garage voor overleg over bijv. het vervangen van bepaalde onderdelen waar wij bijvoorbeeld meer gegevens voor nodig hebben, of bij een vraag van de garage naar meer informatie over uw auto. Bij deze uitzonderingen wordt u van te voren om toestemming hiervoor gevraagd. 
De gegevens die wij van u krijgen gebruiken wij om u te informeren over de status van uw bestelling, een offerte of een advies. Uw e-mail adres zal niet worden gebruikt om reclame-uitingen te verspreiden. Mocht u vragen hebben over deze privacy verklaring of wilt u weten welke gegevens wij van u geregistreerd hebben dan kunt u ons een e-mail met dit verzoek zenden. 

3. Reclame
De Coninck Gabriel  onderdelen / verspreidt noch via e-mail, noch via post reclame of aanbiedingen naar klant waarvan gegevens verkregen zijn via de webshop. 

4. Reserveringen 
Na het informeren over de voorraad van bepaalde delen kunnen wij onderdelen voor u reserveren zodat u deze onderdelen bij ons kunt afhalen, regel is hierbij dat u met ons de datum van afhalen bespreekt. Reserveringen zijn maximaal een week geldig en zullen na deze week, tenzij anders afgesproken weer als voorraad product worden opgeslagen en kunnen mogelijk verkocht worden aan andere klanten. 

5a. Bestelling 
Bestellen kan via de webshop, per e-mail (info@toyotaonderdelen.be) of telefonisch 09/355.71.64 op maandag t/m vrijdag. Op zaterdag zijn wij gesloten. Bij elektronische bestellingen worden alle gegevens gecontroleerd, bij onvoldoende informatie wordt u per e-mail naar alle resterende (auto)gegevens gevraagd. Incorrecte bestellingen die uitvloeien uit het geven van foutieve autogegevens kunnen niet op ons verhaald worden. Om dit te voorkomen vragen wij u een chassisnummer te  vermelden bij de bestelling. Indien verzending nog niet heeft plaats gevonden kunt u kosteloos de bestelling veranderen of annuleren tenzij het gaat om speciaal voor u bestelde onderdelen. Bij orders waarvoor wij speciale bestellingen moeten doen vragen wij u hiervoor aan te betalen, dit dient minimaal 50% van het factuurbedrag te zijn.

5b. Kopen op afstand
De wet, kopen op afstand is bij onze webshop niet van toepassing. Wij hebben een fisieke winkel met als extra service voor de klant een webshop. U heeft bij ons dus de mogelijkheid om in de winkel de onderdelen vooraf te bekijken en/of te bestellen. Omdat wij niet alleen via het internet verkopen maar als basis onze winkel hebben, geldt de bedenktijd van 7 dagen niet. Mocht u toch van een bestelling af willen zien, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in de meeste gevallen wel handelingskosten door berekenen maar dit kan percentueel minimaal zijn in vergelijking met de totale aanschafkosten.

6. Betaling 
Bij bestellingen online , zal de kost voor kleine pakjes automatsch in rekening gebracht worden , grote pakketen , aanvragen via mail . 

7. Levering
Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats na bestelling. Wij trachten de bestellingen binnen 12 uur te verwerken, zodat levering mogelijk is binnen 2 werkdagen . Bij bestellingen waar wij geen voorraad van hebben kan de levertijd oplopen tot 3 weken, hiervan wordt u op de hoogte gesteld. Bij binnenkomst van de bestelling wordt na controle contact met u gezocht om dit te melden.

Verzending vindt plaats per post/pakketdienst. De voorwaarden van deze maatschappij zijn van toepassing. U kunt  ook kiezen om de goederen zelf op te halen. Er wordt geprobeerd zo spoedig mogelijk te leveren. Indien levering niet mogelijk is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door niet levering, u hoeft logischerwijs ook alleen maar de daadwerkelijk geleverde goederen te betalen. Bij de levering zit altijd een factuur met hierop de datum van verzending. Afhalen van bestellingen is ook mogelijk van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 18.00 h . Bij afhalen vragen wij u van te voren bericht te geven zodat wij de onderdelen voor u kunnen klaarleggen.

8. Verkeerd besteld 
Bij bestellingen die u te laat annuleert of waarbij u achteraf meldt dat u het product niet meer nodig heeft geldt de volgende regel; volledige bedrag retour in de vorm van een tegoedbon, of 50% contant retour. Met uitzondering van elektrische delen en speciaal bestelde delen waar geen retour mogelijk is.

9. Garantie 
Op alle gebruikte delen zit 3 maanden garantie. Enige uitzondering hierop zijn elektronische delen, deze worden door ons  gecontroleerd op werking en kunnen niet terug genomen worden. De garantie op gebruikte delen gaat in op het moment van ontvangst van de zending of op het moment van afhalen bij onze balie. Garantie claims dienen binnen één maand te worden ingediend. De garantie vervalt op het moment dat het geleverde product beschadigd is door invloeden van buitenaf, slechte montage, verkeerd gebruik en/of het niet goed functioneren van aansluitende delen. Wij zullen bij inlevering van het product zorgvuldig controleren waardoor eventuele schade is ontstaan. Eventuele extra kosten gemaakt door u hierdoor kunnen niet worden vergoed. U dient voor montage zelf het product te controleren. Op nieuwe delen geldt een garantieperiode van 12 maanden. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij gebruikte delen.

10. Voorwaarden van verzending 
De verantwoordelijkheid van verzonden producten ligt bij de vervoerder. De ontvanger moet direct bij ontvangst de goederen controleren op fouten. Indien een product beschadigd is of niet correct is dan moet dit onverwijld gemeld worden aan de verzender en indien mogelijk aangetekend worden op de intekenlijst van de vervoerder. U moet de producten versturen in de originele verpakking. De verzendkosten van een bestelling worden aan u doorberekend. Naleveringen zijn voor onze rekening, evenals garantie zendingen. Verzendingen naar ons toe komen altijd voor uw rekening. Wij raden aan om de producten aangetekend te verzenden. Bij fouten van de vervoerder wordt u dan mogelijk schadeloos gesteld (zie hiervoor de voorwaarden van de vervoerder). De vervoerder, bij kleine pakketten zal dit Bpost zijn, zal na verzending binnen 24 uur het pakket afleveren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van deze 24uurs levering. Het niet nakomen van de leveringstijden is de verantwoordelijkheid van de vervoerder. 

11. Inkoop voorwaarden 
Wij accepteren geen inkoop voorwaarden. Op al onze leveringen zijn onze voorwaarden van toepassing. 

12. Verkoopvoorwaarden bij inkoop 
Wij accepteren geen verkoopvoorwaarden die in strijd zijn met de zwarte lijst en grijze lijst zoals opgenomen in het Burgerlijk wetboek. De voorwaarden van de grijze lijst worden alleen niet geaccepteerd indien deze onredelijk bezwaarlijk zijn. 

13. Klachten en opmerkingen 
Klachten en/of opmerkingen kunt u kwijt bij onze verkoopafdeling. Deze kunt u bereiken per e-mail (info@toyotaonderdelen.be) of telefonisch 09/355.71.64 maandag t/m vrijdag.

14. Auteursrechten.
Op al onze afbeeldingen logo's en kenmerken bevinden zich auteursrechten welke in beheer zijn van DE Coninck  Alleen met schriftelijke toestemming welke vooraf schriftelijk moet worden aangevraagd mogen deze afbeeldingen gebruikt worden.

15. Slot bepalingen
Wij garanderen een goede afhandeling van uw bestelling of uw eventuele retour zending of garantie claim. Indien u van mening bent dat wij handelen in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden dan vragen wij u ons op de hoogte te stellen van uw ongenoegen.

Voordat u een bestelling plaatst krijgt u de gelegenheid deze voorwaarden te lezen. Er wordt daarom vanuit gegaan dat u zich conformeert aan deze voorwaarden. Wij houden het recht voor om deze voorwaarden te wijzigingen.

U mag deze voorwaarden afdrukken en/of opslaan. Wij behouden het recht deze voorwaarden aan te passen.